Περιφερειακός διαγωνισμός ηλεκτρονικών εφαρμογών

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διορναγώνει τον Μάιο τον πρώτο περιφερειακό διαγωνισμό ανάπτυξης ηλεκτρονικών εφαρμογών για τις Έξυπνες Πόλεις. Το επονομαζόμενο Central Hakathon έλαβε χώρα από τις 11 έως και τις 13 Μάϊου στο βιοκλιματικό κτίριο της ΔΕΥΑ Λαμίας και συμμετέχουν συνολικά 17 ομάδες και 56 συμμετέχοντες που θα επιδιώξουν, μέσα σε δύο ημέρες, να αναπτύξουν τις δικές τους πιλοτικές εφαρμογές για να βελτιώσουν τη ζωή μας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις έξυπνες πόλεις, τον τουρισμό και την αγροδιατροφή.


'Περιφερειακός διαγωνισμός ηλεκτρονικών εφαρμογών' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Copyright © 2015 - All rights reserved - Powered by Greed Promo