καθαρισμός δοντιών

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ

Ο καθαρισμός δοντιών από τον οδοντίατρο είναι η διαδικασία κατά την οποία αφαιρούνται πλάκα και πέτρα από τα δόντια καθώς και όλες οι χρωστικές ουσίες που επικολούνται σε αυτά. Οι καπνιστές θα πρέπει να υποβάλλονται συχνότερα στην διαδικασία καθαρισμού, λόγω της επιπλέον εναπόθεσης της νικοτίνης.

Καθαρισμός πρέπει να γίνεται ανάλογα με τον ρυθμό που ο κάθε άνθρωπος σχηματίζει οδοντική πλάκα και πέτρα. Ένας άνθρωπος μπορεί να χρειάζεται κάθε 3 μήνες, ενώ ένας άλλος κάθε χρόνο.

Βάσει των όσων μας αναφέρουν οι οδοντίατροι, είναι δεδομένο ότι τα σκευάσματα του εμπορίου δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον καθαρισμό του οδοντιάτρου!


'ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Copyright © 2015 - All rights reserved - Powered by Greed Promo