εμφυτεύματα

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ Η ΓΕΦΥΡΑ; ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Οι οδοντίατροι ξεκαθαρίζουν ότι τα εμφυτεύματα πλεονεκτούν όχι μόνο στο αισθητικό αποτέλεσμα, άλλα και στην αντοχή τους. Επίσης, διατηρούν τον όγκο του οστού της γνάθου καθώς στηρίζονται σε αυτό, σε αντίθεση με τις γέφυρες, κάτω από τις οποίες με την πάροδο των χρόνων παρατηρείται απορρόφηση του οστού.

Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα είναι ότι δεν επηρεάζουν τα φυσικά δόντια, καθώς δεν τροχίζονται όπως γίνεται με τις γέφυρες. Από την άλλη, το κόστος και η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας θεραπείας με εμφυτεύματα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις γέφυρες, οι οποίες μπορεί να ολοκληρωθούν και σε 2-3 εβδομάδες.

Λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο ότι τα εμφυτεύματα αντέχουν πολύ περισσότερα χρόνια σε σχέση με τις γέφυρες και ότι οι γέφυρες θα χρειαστεί να αντικατασταθούν σε 7-10 έτη, μακροπρόθεσμα η διαφορά τους κόστους τους είναι αμελητέα. Για την επιλογή λοιπόν της κατάλληλης θεραπείας, θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι παράγοντες αισθητικό αποτέλεσμα, χρονική διάρκεια και κόστος, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του καθενός.


'ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ Η ΓΕΦΥΡΑ; ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Copyright © 2015 - All rights reserved - Powered by Greed Promo