εμφυτευματα

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Οι οδοντίατροι λένε πως τα εμφυτεύματα είναι η καλύτερη αποκατάσταση που υπάρχει μετά τα φυσικά δόντια, αποτελώντας μακροπρόθεσμα την καλύτερη επένδυση για την υγεία και σωστή λειτουργία του στόματος μας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια τεχνητή ρίζα δοντιού κατασκευασμένη από τιτάνιο, η οποία τοποθετείται μέσα στο οστό της γνάθου και πάνω της μπορούν να στηριχθούν ένα ή περισσότερα τεχνητά δόντια. Με τον τρόπο αυτόν δίνεται μια οριστική λύση στο πρόβλημα της έλλειψης δοντιών.

Τα εμφυτεύματα παρέχουν άψογη αισθητική και σταθερότητα στη μάσηση, ενώ δεν τροχίζονται τα διπλανά υγιή δόντια όπως στην περίπτωση τοποθέτησης μίας γέφυρας. Κατασκευάζονται από σύγχρονα υλικά, αλλά και οι χειρουργικές τεχνικές τοποθέτησής τους σημειώνουν ραγδαία εξέλιξη, ώστε τα ποσοστά επιτυχίας τους να κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα.


'ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Copyright © 2015 - All rights reserved - Powered by Greed Promo