είναι η απονεύρωση ανώδυνη;

ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ ΑΝΩΔΥΝΗ;

Είναι δεδομένο πως οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ακούνε ότι χρειάζονται “απονεύρωση” ανησυχούν!

Υπάρχει όμως λόγος;
Όπως αναφέρουν οι οδοντίατροι, όχι! Η απονεύρωση είναι ανώδυνη, εύκολη & γρήγορη ενώ γλιτώνει το δόντι από την εξαγωγή.

Η απονεύρωση είναι η διαδικασία καθαρισμού της ρίζας του δοντιού χρησιμοποιώντας αντισηπτικά διαλύματα, φαρμακευτικά σκευάσματα ή ακόμα και Laser. Πραγματοποιείται σε περιπτώσεις χαλασμένων δοντιών, στα οποία η βλάβη έχει επεκταθεί σε βάθος και έχει επιμολύνει την περιοχή του πολφού που βρίσκεται το νεύρο.

Για μία απονεύρωση απαιτούνται συνήθως 2-3 επισκέψεις, ενώ σε ελαφριές περιπτώσεις στις οποίες η επιμόλυνση είναι περιορισμένη μπορεί να ολοκληρωθεί και σε μία συνεδρία. Αντίθετα, διάφορες χρόνιες φλεγμονές απαιτούν περισσότερες μεγαλύτερη χρονική διάρκεια θεραπείας, ενώ συχνά χρειάζεται παράλληλα η λήψη αντιβιοτικών.

Μετά από τοπική αναισθησία, σε κάθε επίσκεψη πραγματοποιούνται καθαρισμοί της ρίζας με μηχανικά και χημικά μέσα, και στη συνέχεια τοποθετούνται αντισηπτικά διαλύματα και το δόντι σφραγίζεται προσωρινά μέχρι το επόμενο ραντεβού. Τοπική αναισθησία συνήθως απατείται μόνο στην πρώτη επίσκεψη. Η απονεύρωση ολοκληρώνεται όταν η φλεγμονή δεν παράγει πλέον πύον ή άλλα υγρά και απουσιάζοουν συμπτώματα πόνου και ευαισθησίας, ή οίδημα. Στη συνέχεια το απονευρωμένο δόντι αποκαθίσταται με απλό σφράγισμα, όταν η βλάβη που έχει προκληθεί στο δόντι είναι περιορισμένη, με επένθετο όταν είναι μεγαλύτερη, ή ακόμη και με μεταλλοκεραμική ή ολοκεραμική στεφάνη σε εκτεταμένες βλάβες.


'ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ ΑΝΩΔΥΝΗ;' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Copyright © 2015 - All rights reserved - Powered by Greed Promo